Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)

Hoitoalan opintojen lääkelaskut


Antti Jokiluoma

Matematiikka, fysiikka

Antti Jokiluoma

Olen teknillistä fysiikkaa Aalto-yliopistossa opiskellut diplomi-insinööri. Olen pienestä pitäen tykännyt matematiikasta – ehkä aluksi siksi, että pärjäsin siinä aina hyvin – mutta suurempi innostus matemaattisiin aineisiin heräsi yläasteen fysiikan ja matematiikan tunneilla. Luonnon ilmiöt ja niiden selitykset kiehtoivat, ja matematiikan parissa vastaan alkoi tulla yhä haastavampia ja monipuolisempia tehtäviä. Kuitenkin ratkaiseva tekijä siinä, että päädyin opiskelemaan fysiikkaa ja matematiikkaa, oli lukioaikainen innostava opetus. Sen arvoa ei voi liikaa korostaa. Toivon, että pystyisin edes pienen määrän tästä innostuksesta siirtämään eteenpäin nuoremmille opiskelijoille.

Matematiikka eroaa monista muista kouluaineista siinä, että etenkin alkuvaiheessa uudet asiat rakentuvat vahvasti aiemmin opetetun päälle. Tämä mahdollistaa opiskelun muuttumisen yhä haasteellisemmaksi, monipuolisemmaksi ja myös mielenkiintoisemmaksi. Ongelmia kuitenkin tulee vastaan, jos on aiemmin jäänyt oppimatta joitakin perustaitoja. Silloin helppokin uusi asia voi tuntua ylitsepääsemättömältä, vaikka todellisuudessa kyse saattaa olla vain jonkin aiemmin opitun asian puutteellisesta hallinnasta. Matematiikan voi kuvitella kuin suureksi taloksi, johon rakennetaan vuosi vuodelta uusia kerroksia. Jos perustukset eivät ole riittävän vankat, niin ennen pitkää uuden rakentaminen käy mahdottomaksi. Tällöin ainoa mahdollisuus on perustusten korjaaminen, vaikka se vaatiikin ylimääräistä työtä.

Matemaattiset taidot ovat pitkäjänteisen työn tulos. Tätä työtä vaikeuttaa hyvin yleisesti liian aikainen tuomitseminen matemaattisesti lahjakkaisiin ja lahjattomiin, sillä se tappaa monilta motivaation opiskeluun. Uskallan väittää, että enemmän kuin mitkään lahjat, matematiikan opiskelussa auttaa eteenpäin oma innostus ja ahkeruus. Opettamisessa minua motivoikin eniten innostuksen ja mielenkiinnon herättäminen oppilaissa. Etenkin koulumatematiikassa innostusta lisäävät onnistumisen ja oivaltamisen tunteet tehtäviä ratkaistaessa, mutta se myös kuolee hyvin helposti, jos oppimiselle ei ole riittävästi tukea ja kannustusta. Tätä viestiä haluan viedä eteenpäin, koska matematiikka kuuluu kaikille.

Haluan opetuksessani korostaa myös sitä, että matematiikka on harvoin asioiden ulkoa opettelemista – päinvastoin! Monet ihmiset – nuoret ja vanhemmat – kammoksuvat matematiikkaa turhaan, koska eivät tiedä koko totuutta. Matematiikan opiskelu on parasta silloin, kun voi unohtaa perinteisen pänttäämisen ja ratkaista ongelmia loogisesti ajattelemalla ja pähkäilemällä.

Kuulennot, tietokoneet, ihmisaivojen mallintaminen ja monet muut huimat saavutukset ovat olleet mahdollisia matematiikan avulla. On myös hämmästyttävää, miten paljon matematiikkaa löytyy luonnosta, aina kotilon kuoresta kosmologian ihmeisiin. Olisikin sääli, jos koulumatematiikan ”tylsyyden” takia jäisi kokematta se maailma, johon matematiikan polku johdattaa.

Antin saamaa palautetta:

"Erittäin hyvä."

"Opin tehokkaasti ja kaikki toimi juuri niin kuin pitääkin. En voisi olla tyytyväisempi palveluun."


Tmi Antti Jokiluoma

Y-tunnus 2704729-8

Ota yhteyttä


© 2011–2020 Matikkatarmo | Ota yhteyttä