Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)

Hoitoalan opintojen lääkelaskut


Eelis Hyvärinen

opetettavat aineet: Matematiikka, fysiikka

kouluasteet: Peruskoulu, lukio, aikuisopetus

erikoisalat: Peruskouluikäisten tukiopetus ja ylöspäin eriyttävä opetus. Lukion matematiikka. Sähköfysiikka ja elektroniikka.

asuinpaikka: Tampere (Hervanta)

opetusalue: Tampere

Eelis Hyvärinen

Olen luokanopettajaksi, matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi sekä erityisopettajaksi tähtäävä opiskelija, jolle on ehtinyt kertyä monipuolista kokemusta ja näkemystä opettamisesta ja oppimisen haasteista. Opettajaopintojen sekä matematiikan ja fysiikan ohella olen opiskellut myös monia muita mielenkiintoisia asioita, kuten erityispedagogiikkaa, elektroniikkaa ja musiikkitiedettä.

Olen työskennellyt runsaasti erilaisissa opettajan ja muissa opetusalan tehtävissä, minkä ansiosta minulla on selkeä käsitys oppimisen tavoitteista eri kouluasteilla. Olen muun muassa opettanut matematiikkaa eri tasoisille alakoululaisten pienryhmille, vetänyt koululaisten tiedekerhoja sekä kehittänyt yliopisto-opetuksen oppimateriaaleja. Saatuani opettajana kannustavaa kokemusta ja palautetta perustin vuonna 2011 Matikkatarmon tarjoamaan yksityisopetusta. Tarvetta on selvästi ollut, sillä olemme pystyneet kasvattamaan Matikkatarmon monen opettajan kokonaisuudeksi.

Olen myös itse kokenut matemaattisen suon lukiolaisena. Lukion alussa innostukseni matematiikkaan lopahti ja yläasteen kymppirivi koki notkahduksen. Pelastukseni oli mainio opettaja, joka sai intohimoni matematiikkaa kohtaan heräämään uudelleen entistäkin palavampana. Tuolloin ymmärsin innostavan opettajan ja kiinnostavan opetustavan merkityksen. Opetuksessani haluankin kiinnittää erityisesti huomiota toimivaan vuorovaikutukseen, sillä opetus ei voi olla pelkästään tiedon siirtämistä toisen päähän. Opetustilanteen on oltava innostava ja kannustava, sillä monilla matemaattisten aineiden haasteet liittyvät osaltaan myös ongelmiin motivaation ja omaan osaamiseen liittyvän minäkuvan kanssa.

Uskon, että kuka tahansa voi toimivan ohjauksen avulla oppia matemaattisia aineita odotuksiaan enemmän, kunhan puitteet ovat kunnossa. Omalle itselle sopivan lähestymistavan löytäminen ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää, ja siinä haluan olla avuksi. Silti on muistettava, että oppiminen vaatii aina omaa työtä ja vaivannäköä – minä en voi kaataa tietoa oppilaan päähän. Minä voin olla se, joka tarjoaa innostuksen ja oikeat välineet ja osoittaa oikeat askelmat kohti tietojen ja taitojen kehittymistä.

Eeliksen saamaa palautetta:

"Erinomainen, selkeä ja rauhallinen opettaja"

"Opettaja oli juuri oikea henkilö oppilaalle. Hänellä oli kykyä ja osaamista. Samalla opettaja oli myös hyvä esikuvana oppilaalle."

"Suurenmoiset kiitokset Eelis Hyväriselle. Käännymme Eeliksen puoleen myöhemminkin."

"Tosi kiva ja rento :)"

Tietoja Eeliksestä:

ikä: 31

koulutus: Tekniikan kandidaatti (matematiikka), musiikkitiede, kasvatustieteet, erityispedagogiikka. Isona aion valmistua luokanopettajaksi, matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi sekä erityisopettajaksi.

opetuskokemus: Runsaasti opetuskokemusta etenkin alakouluissa. Yksityisopetusta 8 vuotta. Vetänyt lukuisia koululaisten tiedekerhoja.

erityiskiinnostukset opetuksessa: Oppimismotivaation tukeminen ja oppilaan vahvuuksien esiin nostaminen. Lukion alkuvaiheen matikkapelästymisessä auttaminen. Matematiikan ja fysiikan elävöittäminen. Koulutuksen tasa-arvo.

Viralliset:

Hilja-villipossu

Matikkatarmo
Eelis Hyvärinen

Y-tunnus 2437505-0

Ota yhteyttä


© 2011–2021 Matikkatarmo | Ota yhteyttä