Eelis Hyvärinen

“Erinomainen, selkeä ja rauhallinen opettaja.”

“Opettaja oli juuri oikea henkilö oppilaalle. Hänellä oli kykyä ja osaamista. Samalla opettaja oli myös hyvä esikuvana oppilaalle.”

“Suurenmoiset kiitokset Eelis Hyväriselle. Käännymme Eeliksen puoleen myöhemminkin.”

“Kannustava, osaava ja hyvä valmentaja.”

“Tosi kiva ja rento :)”

opetettavat aineet
matematiikka, fysiikka

kouluasteet
peruskoulu, lukio, aikuisopetus

erikoisalat
peruskouluikäisten tukiopetus ja ylöspäin eriyttävä opetus, lukion matematiikka, oppimisvaikeudet

opetusalue
Tampere ja etäopetuksena koko maailma

Olen luokanopettajaksi sekä matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi kohta valmistuva kasvatustieteiden opiskelija, jolle on ehtinyt kertyä monipuolista kokemusta ja näkemystä opettamisesta ja oppimisen haasteista. Opettajaopintojen sekä matematiikan ja fysiikan ohella olen kerryttänyt asiantuntemustani mm. erityispedagogiikan, elektroniikan ja musiikkitieteen opinnoissa.

Olen työskennellyt runsaasti opettajana ja erilaisissa opetuksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä alakouluista yliopistoihin, minkä ansiosta minulla on selkeä käsitys oppimisen tavoitteista eri kouluasteilla. Kannustava kokemus opettajuudesta sai minut vuonna 2011 perustamaan myös Matikkatarmon tarjoamaan yksityisopetusta.

Aikoinaan lukiolaisena koin myös itse matemaattisen suon, mikä sai innostukseni matematiikkaan lopahtamaan ja arvosanat tipahtamaan. Pelastukseni oli mainio opettaja, joka sai intohimoni matematiikkaa kohtaan heräämään uudelleen entistäkin palavampana. Tuolloin ymmärsin innostavan opettajan ja kiinnostavan opetustavan merkityksen. Opetuksessani haluankin kiinnittää erityisesti huomiota toimivaan vuorovaikutukseen. Opetustilanteen on oltava innostava ja kannustava, sillä monesti haasteet matemaattisten aineiden oppimisessa liittyvät osaltaan myös ongelmiin motivaation ja omaan oppimiskykyyn liittyvän minäkuvan kansa.

Uskon, että kuka tahansa voi toimivan ohjauksen avulla oppia matemaattisia aineita odotuksiaan enemmän, kunhan puitteet ovat kunnossa. Omalle itselle sopivan opiskelutavan löytäminen ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää, ja siinä haluan olla avuksi. Silti on muistettava, että oppimien vaatii aina myös omaa työtä ja vaivannäköä – minä en voi kaataa tietoa oppilaan päähän. Minä voin olla se, joka tarjoaa innostuksen ja hyvät toimintatavat ja osoittaa oikeat askelmat kohti tietojen ja taitojen kehittymistä.

Eelis Hyvärinen

koulutus:
Tekniikan kandidaatti (teknillinen fysiikka ja matematiikka), musiikkitiede. Tällä hetkellä opiskelen kasvatustieteiden maisteriksi ja valmistun pian luokanopettajaksi sekä matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi.

opetuskokemus:
Runsaasti opetuskokemusta etenkin alakouluissa. Yksityisopetusta 12 vuotta. Opetuksen ja oppimateriaalien kehitystöitä yliopistoissa.

intohimot opetuksessa:
Oppimismotivaation tukeminen ja oppilaan vahvuuksien esiin nostaminen. Lukion alkuvaiheen matikkapelästymisessä auttaminen. Matematiikan ja fysiikan elävöittäminen. Oppimisvaikeudet ja muut oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat erityistarpeet.

viralliset:
Matikkatarmo / Eelis Hyvärinen
Y-tunnus 2437505-0