Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)


Isto Turunen

Matematiikka, fysiikka

Isto Turunen

Olen Tampereen teknillisessä yliopistossa viidettä vuotta fysiikkaa ja ohjelmointia lukeva Pohjanmaalta Tampereelle muuttanut opiskelija. Tämän lisäksi luen tänä vuonna aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa fysiikkaan ja matematiikkaan. Ajallisesti olen siis lukenut yliopistossa fysiikkaa neljä vuotta, matematiikkaa kolme vuotta ja ohjelmointia vuoden.

Olen kiinnostunut aineenopettajan urasta, koska lukiossa huomasin, kuinka hyvällä opettajalla on valtava vaikutus oppilaan menestykseen koulunkäynnin suhteen. Opettajan motivoiva asenne ja ammattitaito luovat oppilaalle motivaatiota, uskoa omaan osaamiseen, ja uusia keinoja sisäistää tietoa. Nämä kolme ominaisuutta luettelin tärkeysjärjestyksessä. Motivaatio on kaiken lähtökohta, jonka kehitystä opettaja tehostaa ja luo innostavilla ja mielekkäillä opetussisällöillä.

Usko omaan osaamiseen taas on asia, jonka olen nähnyt opetusharjoittelun aikana erottelevan oppilaiden koulumenestystä. Suuri osa oppilaista omaa hyvän päättelykyvyn ja lahjakkuutta matemaattiselle ajattelulle, mutta omiin taitoihin ei luoteta. Tämä johtuu osittain siitä, että matematiikkaa ja fysiikkaa pidetään vaikeina aineina, koska niissä asioiden muotoilu on hyvin erilaista kuin reaaliaineissa, esimerkiksi maantiedossa, historiassa tai uskonnossa. Opettajan tehtävä tässä kohdin onkin houkutella oppilas ajattelemaan, niin että oppilas löytää sisäisen päättelijänsä ja kykenee aina vain itsenäisempään ongelmanratkaisuun. Sanotaankin, että hyvä opettaja tekee itsestään oppilaalle hyödyttömän. Toisin sanoen oppilas oppii niin hyvin asian, että kykenee jossain vaiheessa rakentamaan ja prosessoimaan tietoa ilman opettajaa. Tällä en tarkoita, etteikö opettaja olisi jälleen hyödyllinen siirryttäessä uuteen aiheeseen. Viimeinen mutta ei vähäisin pointtini on uusien keinojen luominen tiedon sisäistämiseen. Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa on painotettu, että opettajan tehtävä on luoda enemmän oppimista vähemmällä opiskelulla. Opettajan on siis kehitettävä kullekin henkilölle oppimista tehostavia metodeja, koska matematiikka on matematiikkaa, mutta matematiikan oppiminen on psykologiaa. Esimerkiksi jotkut oppivat paremmin kokeellisuuden tai visuaalisuuden kautta, kun taas toinen tarvitsee selvennystä tai syvennystä oppikirjojen teksteihin.

Miksikö opiskelen matemaattisia aineita? Ensinnäkin fysiikka merkitsee minulle pitkälti maailmankatsomusta. Se selittää tarkimmalla mahdollisella tavalla meille, miksi maailma toimii kuin toimii ja ketäpä ei oma ympäröivä maailma kiinnostaisi! Uusien asioiden oivaltaminen ja kytkeminen vallitsevaan ympäristöön on kiehtovaa ja on hauska huomata, että aivan arjessakin osaa selittää fysiikan kautta asioita paremmin. Esimerkiksi, miksi kaupunki-ilmassa syntyy hengittäessä vesihöyryä mutta maalla ollessa näin ei käy? Tämä voi olla joillekin itsestään selvä asia, mutta itse tajusin sen vasta parisen vuotta sitten kun kävimme koulussa läpi kaupunki-ilman aerosolihiukkasia ja kelvin-ilmiötä. Nämä kaksi tekijää määräävät siis normaaliolosuhteissa sen muodostuuko hengityksessä vesihöyryä.

Matemaattinen ajattelu on ihmisen tehokkain tapa ratkaista loogista päättelyä vaativia ongelmia. Tätä päättelyä käytämme tiedostamattamme joka päivä esimerkiksi setviessämme aikatauluja tai sahatessamme lautaa tiettyyn kulmaan. Toisaalta moderni teknologia perustuu matemaattisille algoritmeille. Loppuun tiivistänkin, että fysiikka selittää koko maailmankaikkeuden, matematiikka rakentaa ihmisen loogisen ajattelun sekä modernin yhteiskunnan ja kaiken lisäksi fysiikan ja matematiikan opiskelu on hauskaa ja oikeat tavoitteet asetettuna helppoa. En voi muuta kuin suositella kokeilemaan!


Isto Turunen

Y-tunnus 2794781-9

Ota yhteyttä


© 2011–2019 Matikkatarmo | Ota yhteyttä