Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)

Hoitoalan opintojen lääkelaskut


Maija Somero

Matematiikka, fysiikka

Maija Somero

Olen matematiikan aineenopettajakoulutettava ja oma innostukseni matematiikkaan alkoi lukiossa, kun minulla oli opettaja, joka osasi esittää asiat mielenkiintoisella tavalla. Laskimme muun muassa, miten monta kertaa A4-arkki teoriassa on taiteltava, jotta se yltäisi kuuhun asti. Matematiikka sisältää siis myös huumoria! Opin, että matematiikka on hienovarainen rakennelma käsitteitä ja termistöä, jossa asiat linkittyvät kauniisti toisiinsa. Siitä pitäen on ala viehättänyt minua ja olen nauttinut matematiikan opinnoistani Kumpulan kampuksella.

Mielestäni matematiikan oppimisessa ensiarvoisen tärkeää on vaiheittainen oppiminen, uusi asia rakentuu vanhan tiedon päälle. Sen lisäksi että matematiikka on eksakti luonnontiede, se on myös kuin musiikkia, tietynlaisia fraaseja ja rytmitystä. Oppimisen edellytys on oivallus asiayhteyksistä, ja eri ihmiset oppivat ja tekevät matematiikkaa hieman eri tavoin. Siksi opettajalta edellytetään sovelluskykyä huomioida oppilaan omat tarpeet sekä tavoitteet. Osaamisen ytimessä on positiivisten oppimiskokemusten tuottaminen, sekä laskurutiinin lisääminen että isompien kokonaisuuksien ja asiayhteyksien ymmärtäminen harjaannuksen ja pienten askelten myötä. Matematiikan opiskelu on kuin urheilua, ilman harjoittelua ei tule hyviä tuloksia.

Yhteenvedettynä oman opetusfilosofiani mukaan opettamisessa ja oppimisessa on kyseessä oppilaan tarpeisiin tuleva tavoitteet huomioiva yksilöllinen asiantunteva opetus, joka perustuu positiiviseen vuorovaikutukseen ja realistiseen ajanhallintaan, matematiikan hauskuutta ja aina uusivaa yllättävyyttä unohtamatta.

Maijan saamaa palautetta:

"Osaa toimia erinomaisesti yläasteikäisen kanssa."

"Jaksoi todellakin kerrata ja kerrata ja selittää samoja asioita useaan kertaan."


Maija Somero

Maija laskuttaa opetuksestaan laskutuspalvelun kautta.

Ota yhteyttä


© 2011–2020 Matikkatarmo | Ota yhteyttä