Tiedekerhot

Laavalamppu

Matikkatarmon matikka- ja tiedekerhot tarjoavat lapsille ja nuorille oivalluksia ja kiehtovia elämyksiä luonnontieteiden parissa ikäkauteen soveltuvalla tavalla. Opettajiemme asiantuntemuksen ansiosta kerhoissa päästään tutustumaan syvällisesti moniin mielenkiintoisiin ilmiöihin ja niiden sovellutuksiin.

Kerhoissamme koululaisia innostetaan perehtymään matemaattis-luonnontieteellisten ilmiöiden maailmaan tutkivalla otteella. Fysiikan ja kemian tutkimuksissa sovelletaan teoriaa käytännöllisiin ja hauskoihin kokeisiin, ja samalla näissä kokeissa tehtävien havaintojen pohjalta muodostetaan tutkittaviin ilmiöihin liittyviä käsiterakenteita. Pidempien projektitöiden yhteydessä harjoitellaan lyhyiden työselostusten tekemistä, mikä on tärkeä taito luonnontieteellisessä tiedonmuodostuksessa.

Kerhon sisältö, laajuus ja kohderyhmä sovitaan aina tapauskohtaisesti kerhon tilaavan koulun, vanhempainydistyksen tai muun tahon kanssa. Kerho voidaan suunnata ala- tai yläkoululaisille tai lukiolaisille. Kerhon ohjelma voidaan muodostaa myös jonkin tietyn teeman ympärille – esimerkiksi energiansäästöviikolla voidaan tutkia energia-asioita.

Kerhoja voidaan järjestää lukuvuoden aikana esimerkiksi kerran viikossa pidettävinä harrastekerhoina tai kesäleirimuodossa.

Kerhoista saamaamme palautetta

Kaikki palautekyselyihin vastanneet kerholaiset ovat ilmaisseet haluavansa tulla samantyyppiseen kerhoon uudestaan. Kaikki myös suosittelisivat kerhoa kavereilleen. Kyselyissä olemme saaneet kerholaisilta mm. tällaista palautetta:

Oli hyvä idea järjestää tiedekerho. Siellä oli mukavaa.

Mielenkiintoinen ja innostava.

Kerhossa tehtiin paljon enemmän mitä osasi odottaa.

Olisin toivonut enemmän kerhokertoja.

Ajattelin että kerho voisi olla hauska ja hyödyllinen. Olin oikeassa.

Tosi kivat ohjaajat joka kerta.

Kerhojen herättämä innostus välittyy myös koteihin

Palautekyselyissä myös kerholaisten huoltajat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä niin kerhojemme sisältöihin kuin käytännön järjestelyihinkin:

Kerho viehätti erilaisuudellaan … kerhopäiviä odotettiin innolla. Palaute lapselta innostunutta. Kerho pohjusti pohtimaan asioita ja tekniikan toimivuutta ikäkauteen sopivalla tavalla. Hyödyllinen kerho.

Kerho on vaikuttanut innostavalta. Eri asiat on havainnollistettu mielenkiintoisin kokein. Kerho ollut varmasti hyödyllinen ja oppimista tukeva. Infot välittyneet vanhemmille hyvin. Kaikin puolin positiivinen fiilis!

Ainakin tyttäremme on ollut tosi innostunut kerhossa olleista asioista. Kiva että voi tällä tavoin innostaa/kannustaa lasta tieteen pariin. Toivottavasti kerhoa jatketaan tulevinakin vuosina.

Kotona olemme huomanneet, että poika on pitänyt kerhosta. Kerho on ollut hieno mahdollisuus syventyä luonnontieteisiin, kiitos tästä mahdollisuudesta!

Esimerkkejä kerhojemme ohjelmasta

Vesirakettiin pumpataan suuri paine ennen laukaisua.
Vesiraketit lentävät jopa 30 metrin korkeuteen. Jälkeen jää vain vesisuihku.
Erään kerholaisen ehdotuksesta teimme vesiraketille laskuvarjon. Kokeilimme erilaisia ratkaisuja, joista tämä toimi parhaiten.
Laavalamppu.
Laavalampun alkuporeilua.
Laavalamppu.
Kokeilimme mitä tapahtuu, jos laavalamppuun laitetaan tiettyä ainesosaa huomattavan paljon tavanomaista enemmän.
Laavalamppu.
Kerholaiset keksivät kokeilla, miltä valaistu laavalamppu näyttää pimeässä.
Kananmunan laskeutumisalus suunnitellaan aerodynamiikan oppeja soveltaen.
Kananmunan laskeutumisalus työn alla.
Kananmunan täytyy säilyä laskeutumisaluksessaan rikkoutumatta, vaikka se pudotetaan maahan usean metrin korkeudelta.
Laskuvarjomallisen ratkaisun testausta.
Siivekkään mallin testausta.
Ennen lopullista koetusta kananmunan laskeutumisaluksia testataan pienemmällä pudotuksella. Tarvittaessa alukseen tehdään testien perusteella parannuksia aerodynamiikan oppeja soveltaen.
Sokerisateenkaarta tehdessä on tärkeää punnita sokeria tarkasti oikea määrä, jotta sateenkaaren värit eivät sekoitu.
Kolmikerroksinen sokerisateenkaari.
Sokerisateenkaaren kerrosten valmistelua.
Sokerisateenkaarta tehdessä on tärkeää valuttaa kerrokset hyvin tarkasti ja kärsivällisesti.
Lähes valmis sokerisateenkaari.
Tietovisakoneen lampun on tarkoitus syttyä, kun oikea kysymys ja vastaus yhdistetään. Sähkökytkennät täytyy suunnitella ja rakentaa huolella, jotta laite toimii oikein.
Tietovisakone rakenteilla. Sisäiset johdotukset täytyy miettiä tarkasti.
Elektroninen tietovisakone rakenteilla.
Tietovisakoneeseen etsitään esimerkiksi tähtitieteeseen liittyvät kysymykset ja vastaukset taulukkokirjoista tai muista luotettavista lähteistä.
Elektroninen tietovisakone rakenteilla.
Elektroninen tietovisakone rakenteilla.
Ikosaedri on yksi Platonin kappaleista. Harppia ja viivotinta käyttäen syntyy ikosaedrin vaippa.
Platonin kappaleisiin kuuluvat tetraedri, oktaedri, kuutio, ikosaedri ja dodekaedri.
Miten paristojen ja lamppujen sarjaan- ja rinnankytkennät vaikuttavat lamppujen kirkkauteen?
Lamppu syttyy!
Heliumpallojen täyttöä tiheyden tutkimista varten.
Heliumpallojen täyttöä tiheyden tutkimista varten.
Millainen määrä riisiä pitää laittaa heliumilla täytetystä pallosta roikkuvaan pussiin, jotta pallo kelluisi ilmassa?
Kokeita hiilidioksidijäällä.
Kokeita hiilidioksidijäällä.
Kokeita hiilidioksidijäällä.
Myös matematiikkaa tehdään kerhoissa toiminnallisella ja kiinnostavalla tavalla.
Maitomuovin valmistusta.
Maitomuovin valmistusta.
Maitomuovin voi värjätä haluamansa väriseksi.
Maitomuovin valmistusta.
Maitomuovin valmistusta.
Löllölima eli ei-newtonilainen fluidi käyttäytyy erikoisesti, kun sitä painaa tai valuttaa.
Vieläkin erikoisemmin ei-newtonilainen löllölima käyttäytyy, kun sen asettaa värisevän kaiuttimen päälle.