Matikkatarmo                 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetusta edistyneille ja tukea tarvitseville

PiiAjankohtaista: Matikkatarmolta saat apua mm. näihin:

Matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet

Teknillisten alojen pääsykokeet

Lääketieteellisen alan pääsykokeet

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet (talousmatematiikka)

Psykologian pääsykokeet (tilastotiede)

Hoitoalan opintojen lääkelaskut


Tuomas Tuomiranta

opetettavat aineet: Matematiikka, fysiikka

kouluasteet: Peruskoulu, lukio, korkeakoulu, aikuisopetus, pääsykokeet

erikoisalat: Lukuteoria, grafiikkaohjelmointi

asuinpaikka: Helsinki (Kallio)

opetusalue: Helsinki

Tuomas Tuomiranta

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta maisteriksi vuonna 2007 pääaineena matematiikka ja sivuaineina teoreettinen ja käytännöllinen fysiikka. Olin vähän aikaa jatko-opiskelijana ja suunnittelin tutkijan uraa. Asiat menivät kuitenkin toisin ja toimin nykyisin päätoimisesti kuvataiteilijana ja grafiikkaohjelmoijana. Minua kiehtoo soveltaa matematiikkaa grafiikkaohjelmoinnin avulla kuvataiteeseen.

Aloitin matematiikan opiskelun jo nuorena. Tutkin ala-asteella äitini vanhoja keskikoulun algebran ja geometrian oppikirjoja. Yläasteella luin lukion pitkän matematiikan oppikirjasarjan ja ratkaisin kaikki tehtävät. Lukion aikana suoritin matematiikan approbaturin avoimessa yliopistossa. Vuonna 2004 sijoituin kolmanneksi lukion matematiikkakilpailun avoimessa sarjassa ja edustin Suomea kansainvälisissä matematiikkaolympialaisissa (IMO) Ateenassa. Maisteriksi valmistumisen jälkeen olen opiskellut lisää matematiikkaa itsenäisesti, mm. algebrallista lukuteoriaa, algebrallista geometriaa sekä elliptisten käyrien ja modulimuotojen teoriaa.

Vietin nuoruuteni pienessä Kulennoisen kylässä Punkaharjulla. Asuminen maaseudulla mahdollisti erilaisten tilaa vaativien tutkimusten tekemisen. Tein kokeita sähköllä ja kemikaaleilla. Rakensin ahjon, taoin rautaa, valmistin tervaa, valoin tinaa kipsimuotteihin sekä suunnittelin pientä tuulivoimalaa. Luonto on ollut minulle aina hyvin tärkeä ja vietin paljon aikaa rakentamallani laavulla ja kodalla. Tutustuin ohjelmointiin BASIC-kielellä ja ohjelmoin mm. aurinkokuntasimulaattorin ja fraktaalinpiirto-ohjelman.

Matematiikan opiskelussa on keskeistä pitkäjänteinen harjoittelu. Halu ymmärtää ja mielenkiinto uusia asioita kohtaan auttavat opiskelemaan sinnikkäästi. Matematiikkaa ja fysiikkaa ei opi pelkästään kirjoja lukemalla vaan on todella tärkeää pohtia ongelmia ja ratkaista harjoitustehtäviä. Opettajana haluan kasvattaa oppilaan innostusta luonnontieteitä kohtaan, johdattaa oivaltamaan itse sekä lisätä onnistumisen tunnetta. Olen luonteeltani kannustava ja positiivinen. Osaan selittää matemaattisia käsitteitä selkeästi ja ytimekkäästi. Haluan tuoda esiin sen, että matematiikan ja luonnontieteiden opiskelusta on hyötyä monilla muillakin aloilla.

Tuomaksen saamaa palautetta:

"Olen enemmän kuin tyytyväinen! Tuomas osasi opettaa hyvin ja selkeästi sekä pysyi kärsivällisenä, vaikka joutuikin selittämään asioita useaan kertaan."

Tietoja Tuomaksesta:

ikä: 34

koulutus: FM (matematiikka), taideopintoja

erityiskiinnostukset opetuksessa: Mielenkiinnon lisääminen luonnontieteitä kohtaan. Luonnontieteiden hyödyntäminen muilla aloilla.

Viralliset:

Tuomas Tuomiranta

Tuomas laskuttaa opetuksestaan laskutuspalvelun kautta.

Ota yhteyttä


© 2011–2020 Matikkatarmo | Ota yhteyttä