Kirsi Hiltunen

opetettavat aineet
kemia, matematiikka

kouluasteet
lukio, peruskoulu

erikoisalat
lukion kemia ja lyhyt matematiikka (yli 20 vuoden opetuskokemus)

opetusalue
Latokaski, Espoo

Haluan auttaa eri-ikäisiä koululaisia ja opiskelijoita ratkaisemaan kemian ja matematiikan opinnoissa kohtaamansa ongelmat. Se voi olla teorian selventämistä tai lisäharjoitusten tekemistä. Usein käyttämäni mietelause koulutyössä oli “harjoitus tekee mestarin”. Kokemukseni mukaan todella harvan kohdalla pätee lause “lahjattomat treenaa”. Matematiikan ja luonnontieteiden osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa ja siksi näihin aineisiin kannattaa panostaa kouluaikana.

Taustaltani olen työkyvyttömyyseläkkeellä oleva kemian ja matematiikan lehtori. Opetin noin 20 vuotta lukiossa kemiaa ja lyhyttä matematiikkaa. Sairastamani MS-tauti vaikeuttaa liikkumistani enkä selviydy siitä ilman apuvälineitä, joten opetan vain kotonani. Koulutyöstä minun oli jäätävä pois kesällä 2015.

Kirsi Hiltunen

koulutus:
FL (kemia) & opettajaopinnot (opetettavat aineet kemia ja matematiikka)

opetuskokemus:
n. 20 vuotta lukiossa kemian ja matematiikan opettajana

viralliset:
Toiminimi Opekirsi
Y-tunnus 2848913-5